Browse All : Book Map

Printer Friendly
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-50 of 401
     
     
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Judia.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716)
Full Title Judia (vertoont de platte grond van Juthia, de Hoofdstad van Siam, en Zetel des Konings. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map showing canals, streets, etc. "Tab. 2" added in pen-and-ink. See p. 42 (contents page) for legend. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
III. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title III. Tafel. 1. Figuur (de platte grondt van het Koninklyk Paleys van Siam ...) 2. Figuur (vertoont een Siamitische Tampel, met dessels verscheide gebogen daken ... 3. Figuur (vertoont duydelyker de voorgevel van de gemelden Tempel. 4 (-6). Figuur (vertoonen de bewoonde schuytten der Siammers. 7. Figuur. De Boorden van de Rivier Meinam. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Plan and 6 engraved views on 1 sheet. Plan shows buildings, trees, walls, etc. See p. 42-43 (contents page) for legend and fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XXX, Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XXX. Tafel. 1. Fig. Heet Bad naby Vrissyno. 2. Fig. De Stad Kokura. 3.(-5.) Fig. (Drei Gereedschappen, welke men gemeenlyk draagt voor de geene, die ter dood worden gebracht ...). 6. Fig. (een groote Klok ...). 7. Fig. (een Shuit zilvers ...). 8. (-9.) Fig. (Pylaren dienende tot grensicheydingen). 10. Fig. Simmios Tempels . 11. Fig. (Een half ronde brug naar dien Tempel loopende gelyk ze afgebeeld word in een Japansche origineele Aftkening. 12. Fig. Kurumado (een Tempel na by Miaco). 13. Fig. Myah. 14. Fig. Quano. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Three plans, and 6 panels of illustrations on 1 sheet. Engraved. Added in pen-and-ink: 33. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Kon. Japan.
1729
Geography Book
Author Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729, Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Full Title Het Koninkryk Japan, verdeelt in Acht en Zestig Provintien in alle Naauwkeurigheid en Zorgvuldigheid Beschreven en uytgegeven Volgens de oorspronkelyke Japansche Kaarten, als mede Volgens de Aanmerkingen van Heer Kaempfer, door Joh: Casp: Scheuchzer, van Geboorte een Zuruher, Lidt van de Koninklyke Maatschappy en van Die der Geneesheeren, tot London. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Inset maps: Kamtschatka. Door de Japonesers Genaamt, Oku Jeso, volgens de Nieuste Kaart van t'Russische Ryk -- Niphon of Noorderlyke Japanische Eilanden, en de Nabygelege Eilanden by Jesogasima ... Includes 2 inset illustrations, statistical tables and drawings of 3 figures: Tossitoku de Godt des Fortuyns by de Japonesen -- Iebis de Neptunus of Zeegodt der Japonesen -- Daikoku de Godt der Rykdomimen. Added in pen-and-ink: VIII. Tab. See p. 43-44 (contents pages) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Nagasaki.
1729
Geography Book
Author Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729, Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Full Title De Stad Nagasaki, met-de Haven en het omleggende Land door J.G. Scheuchzer uyt der Japonezen origineele Kaarten, met daar bygevoegde Aanmerkingen van Englebert Kaempfer uytgegeren. (with view) Goude, Zilvere en Kopere Japansche Munten. XIX. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Shows buildings in perspective view and includes descriptive notes. Illustration shows coins. See p. 45-46 (contents pages) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Stad Miaco.
1729
Geography Book
Author Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729, Sloane, Hans, Sir, 1660-1753
Full Title Platte Grondt van de Stad Miaco, Zetel van den Geestelyken Erf-Keyzer van Japan, na een Origineele Japansche Kaart van vyf en een halve voet lang, en vier voet breedt, onder den Ridder Hans Sloane berustende, in't klein gebracht door J.G. Scheuchser. XXVII Taf. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Stad Jedo.
1729
Geography Book
Author Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729, Sloane, Hans, Sir, 1660-1753
Full Title Beschryving van de Stad Jedo, Hoofdstad van 't Japansche Ryk, en Zetel van den Opper Monarch van Japan, getekent na een Japansche Kaart, die bewaart word in 't Kabinet van den Ridder Hans Sloan, van view en een halve Engelsche voet lang en zo veele breedt door J.G. Scheuchzer. XXX. Taf. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Includes illustrations of Samurai family crests and "Eere tekens, welke voor de Prinssen en Grooten van 't Japansche Ryk gedragen worden." East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Particuliere Reis Kaart van Japan strekkende van Nagasaki tot Kokura, door Engelbertus Kaempfer. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Oriented with north toward left. Added in pen-and-ink: XXIII. Tab. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Particuliere Reis Kaart van Japan strekkende van Kokura tot Khurissima, door Engelbertus Kaempfer. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Added in pen-and-ink: XXXIV. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Particuliere Reis Kaart van Japan strekkende van Khurissima tot Osaka, door Engelbertus Kaempfer. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Added in pen-and-ink: XXXIV*. Tab. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Japan Reyskaart.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Particuliere Reyskaart over Land strekkende van Osaka, tot Miaco, de Zetel van den Geestelyken Keyzer van Japan, en van daar tot Jokaits, door Engelbert Kaempfer. Tafel A. XXVIII. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Japan Reis Kaart.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Particuliere Reis Kaart te Land strekkende van Jokaitz tot aan het Dorp Fammamatz, gedaan door Engelbert Kaempfer. Tafel B. XXVIII. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Kaart Farra-Jedo.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Particuliere Kaart van de Reys te Land van Farra tot Jedo, Keyzerlyke Hoofdstad door Engelbert Kaempfer. Tafel B. XXIX. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Kaart Fammamatz-Farra.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Particuliere Kaart van de Reys te Land van Fammamatz tot aan Farra, door Engelbert Kaempfer. Tafel A. XXIX. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Shows Fuji. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Kaempfer, Engelbert, 1651-17 …
Rivier Meinam.
1729
Geography Book
Author Kaempfer, Engelbert, 1651-1716, Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729
Full Title Kaart van de Rivier Meinam aan desselfs begin door Eng. Kempfer afgetekent I.G.S. (with Juthia). Tab. VII. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Includes inset map of Juthia region. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Gallatin, Albert
Map of the Indian Tribes of …
1836
Exploration Book
Authors Gallatin, Albert
Full Title Map of the Indian Tribes of North America about 1600 A.D. along the Atlantic, & about 1800 A.D. westwardly. Published by the Amer: Antiq: Soc: From a drawing by Hon: A. Gallatin.
Note Map in color by tribe. Map extends from Alaska and Baffin's Bay in the north to Florida in the south. Accompanied by a color-coded key.
Hawkesworth, John, 1715?-177 …
Cocos, Traitors islands.
1773
Exploration Book
Authors Hawkesworth, John, 1715?-1773, Wallis, Samuel, 1728-1795
Full Title (Cocos Island called by C. Wallis Boscawen. Traitors Island called by C. Wallis Keppel. London: printed for W. Strahan, and T. Cadell in the Strand, MDCCLXXIII).
Note Engraved outline nautical chart with no inland detail. Depths shown by soundings.
Hawkesworth, John, 1715?-177 …
Wallis's Islands.
1773
Exploration Book
Authors Hawkesworth, John, 1715?-1773, Wallis, Samuel, 1728-1795
Full Title Wallis's Islands. (London: printed for W. Strahan, and T. Cadell in the Strand, MDCCLXXIII).
Note Engraved outline nautical chart with no inland detail. Depths shown by soundings.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Map of Lewis and Clark's Tra …
1815
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title A Map of Lewis and Clark's Track, Across the Western Portion of North America From the Mississippi to the Pacific Ocean, By Order of the Executive of the United States, in 1804, 5 & 6. Copied by Samuel Lewis from the Original Drawing of Wm. Clark. Neele, sculp. 352 Strand, London ... April 28th, 1814 by Longman, Hurst, Rees, Orne & Brown, Paternoster Row.
Note Uncolored map showing topography and rivers in the region as well as towns, Indian villages, and population figures. Bound into the front of volume one.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Ancient Fortification on the …
1815
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Ancient Fortification on the Missouri.
Note Uncolored map showing remains of a fortification on the Missouri River.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Great Falls of the Missouri.
1815
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Great Falls of the Missouri. Neele sc. Strand. Published April 28th, 1814 by Longman & Co. Paternoster Row.
Note Uncolored map showing the rapids with the number of feet of descent for each rapid. The portage used is also shown.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Great Falls of Columbia Rive …
1815
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Great Falls of Columbia River. Neele sc. Strand. Published April 28th, 1814 by Longman & Co. Paternoster Row.
Note Uncolored map showing the falls and listing their height. Portage and the camp also shown.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Lower Falls of the Columbia.
1815
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Lower Falls of the Columbia.
Note Map showing the Great Shoot along the Columbia River. Villages, houses, and topography included. Without color.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Mouth of Columbia River.
1815
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Mouth of Columbia River. Neele sc. Strand. Published April 28th, 1814 by Longman & Co. Paternoster Row.
Note The mouth of the Columbia River and environs. Encampment, local village, and distances to nearby points shown on this uncolored map.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Map of Lewis and Clark's Tra …
1814
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title A Map of Lewis and Clark's Track, Across the Western Portion of North America From the Mississippi to the Pacific Ocean, By Order of the Executive of the United States, in 1804, 5 & 6. Copied by Samuel Lewis from the Original Drawing of Wm. Clark. Smal. Harrison fct.
Note Uncolored map showing topography and rivers in the region as well as towns, Indian villages, and population figures. Bound into the front of volume one.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Fortification.
1814
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Fortification.
Note Uncolored map showing remains of a fortification on the Missouri River.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Falls and Portage.
1814
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title The Falls and Portage.
Note Uncolored map showing the falls along the upper Missouri along with the portage route (17 miles) used by the Corps of Discovery.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Great Falls of Columbia Rive …
1814
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Great Falls of Columbia River.
Note Uncolored map showing the falls and listing their height. Portage and the camp also shown.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Great Shoot or Rapid.
1814
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title The Great Shoot or Rapid.
Note Map showing the Great Shoot along the Columbia River. Villages, houses, and topography included. Without color.
Allen, Paul, Biddle, Nichola …
Mouth of Columbia River.
1814
Exploration Book
Authors Allen, Paul, Biddle, Nicholas, Clark, William, Lewis, Meriwether
Full Title Mouth of Columbia River.
Note The mouth of the Columbia River and environs. Encampment, local village, and distances to nearby points shown on this uncolored map.
Abbot, Henry L., Humphreys, …
Profiles, main routes survey …
1861
Exploration Book
Authors Abbot, Henry L., Humphreys, A.A., Warren, Gouverneur Kemble, 1830-1882
Full Title Profiles of the main routes surveyed, compiled in 1855, by Lieutenants G.K. Warren & H.L. Abbot, Corps Topl. Engineers, with revisions and additional compilations from the results of subsequent examinations and surveys. Prepared in the Office of Pacific Rail Road Explorations and Surveys. Captain A.A. Humphreys, Corps Topl. Engineers, in charge, by direction of Hon. Jefferson Davis, Secretary of War. 1856. Explorations and Surveys for the Rail Road Routes from the Mississippi River to the Pacific Ocean, War Department. (with) Profiles of rail roads constructed across the Alleghany mountains.
Note Uncolored map profiles with inset profile. Printed on 2 sheets, joined as 1.
Bonneville, Benjamin Louis E …
Reduced section, territory w …
1861
Exploration Book
Authors Bonneville, Benjamin Louis Eulalie de, Pacific Railroad Survey, Warren, Gouverneur Kemble, 1830-1882
Full Title Reduced map of the territory west of the Rocky Mountains. By Capt. B.L.E. Bonneville, U.S.A. 1837. Lith of J. Bien, 60 Fulton St., N.Y. U.S. Pacific R.R. Exp. & Surveys. Lt. Warren's Memoir Plate IV. (1861)
Note Lithographed map. Relief shown by hachures.
Bligh, William, 1754-1817, C …
Sandwich Islands.
1785
Exploration Book
Authors Bligh, William, 1754-1817, Cook, James, 1728-1779, Roberts, Henry, Lieut.
Full Title Chart of the Sandwich Islands. (with) Sketch of Karakakooa Bay. The writing by W. Harrison. (By Henry Roberts, after missing survey by William Bligh. London, G. Nicol and T. Cadell, 1785)
Note Engraved nautical chart with inset. Relief shown by hachures, depths by soundings. Shows ship's track.
Cook, James, 1728-1779, Robe …
General chart Cook voyages.
1785
Exploration Book
Authors Cook, James, 1728-1779, Roberts, Henry, Lieut.
Full Title A general chart: exhibiting the discoveries made by Captn. James Cook in this and his two preceding voyages, with the tracks of the ships under his command. By Lieut. Heny. Roberts of his Majesty's Royal Navy. W. Palmer sculp. (London, G. Nicol and T. Cadell, 1785)
Note Engraved map. Shows tracks of Cook's ships with dates, place names, notes on discoveries, etc.
Pacific Railroad Survey, War …
Reduced section, sketch, W. …
1861
Exploration Book
Authors Pacific Railroad Survey, Warren, Gouverneur Kemble, 1830-1882
Full Title Reduced section of a sketch of the western part of the continent of North America between latitudes 35 (degrees) and 52 (degrees) Nth. 1818. Lith of J. Bien, 60 Fulton St., N.Y. U.S. Pacific R.R. Exp. & Surveys. Lt. Warren's Memoir Plate II. (1861)
Note Lithographed map. Relief shown by hachures.
Pacific Railroad Survey, War …
Reduced section, map of Nort …
1861
Exploration Book
Authors Pacific Railroad Survey, Warren, Gouverneur Kemble, 1830-1882
Full Title Reduced section of map of North America including all the recent geographical discoveries. 1826. Lith of J. Bien, 60 Fulton St., N.Y. U.S. Pacific R.R. Exp. & Surveys. Lt. Warren's Memoir Plate III. (1861)
Note Lithographed map. Relief shown by hachures.
Warren, Gouverneur Kemble, 1 …
Reconnoissances in the Dacot …
1856
Exploration Book
Authors Warren, Gouverneur Kemble, 1830-1882
Full Title Reconnoissances in the Dacota Country By G.K. Warren, Lieut: Topl. Engrs. U.S.A. ... P.S. Duval & Co. Lith. Philada. (profile) Profile Of Route From Fort Pierre To Fort Kearney ... 1855.
Note The large map, 92x153, "Reconnoissances in the Dacota Country", is one of the most detailed, large scale maps of eastern Nebraska of the period. Map is without color. Bound with new cloth covered boards, "Explorations in the Dacota Country, G.K. Warren, 1856" on spine.
Warren, Gouverneur Kemble, 1 …
Map Of The Territory Of The …
1861
Exploration Book
Authors Warren, Gouverneur Kemble, 1830-1882
Full Title Map Of The Territory Of The United States From The Mississippi To The Pacific Ocean Ordered by the Hon. Jeff'n Davis, Secretary Of War To accompany the Reports of the Explorations For A Railroad Route ... Compiled from authorized explorations and other reliable data by Lieut. G.K. Warren, Topl. Engrs. In the Office of Pacific R.R. Surveys, War Dep. under the direction of Bvt. Maj. W.H. Emory, Topl Engrs. in 1854 and of Capt. A.A. Humphreys, Topl. Engrs. 1854-5-6-7. Engr. by Selmar Siebert.
Note The general map published with the Pacific Railroad Survey Reports. This map had earlier issues and later issues. A preliminary listed of those would be: 1855 (our #2289), 1857 (WH and AH's copies)- blank areas in eastern Oregon, fewer authorities, 1857 published with the reports, 1858 early (see Schubert);1858 late (our #2750), 1867 (our #2594). We suspect there are other states and issues, particularly in the period of 1859 to 1866. This is one of the most important maps of the West in the 1850's and 1860's and a study of its different states shows the rapid growth of topographical information from government exploration and mapping. Without color.
Emmons, S.F., Geological Sur …
The Gold and Coal Fields of …
1898
Exploration Book
Authors Emmons, S.F., Geological Survey (U.S.)
Full Title The Gold and Coal Fields of Alaska, Together With The Principal Steamer Routes and Trails. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, Charles D. Walcott, Director. Note: Published January, 1898.
Note Important Alaska Gold Rush Map. Map is taken from the Coast Survey map, with much information added. Emmons' booklet, 24x15, is 44 pages, useful description of the country, trails, etc. The first edition of the Coast Survey map was 1890 (in the 1890 annual report), with subsequent updated editions in 1895 (in the 1896 annual) and 1898 (in the 1897 annual). This map is based on the 1898 Coast Survey map.
Sage, Rufus B.
Map of Oregon, California, N …
1846
Exploration Book
Authors Sage, Rufus B.
Full Title Map of Oregon, California, New Mexico, N.W. Texas & the proposed Territory of Ne-Bras-Ka. By Rufus B. Sage. 1846. F. Michelin's Lith. 111 Nassau St. N.Y.
Note Map uncolored. Note in the area of present-day Nevada and Utah states, "This region has never been explored, and is supposed to be impassable on account of its immense plains of sand, alike destitute of vegetation and water."
Scott, Joseph
Map of the United States.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title A Map of the United States.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
Connecticut.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title Connecticut.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
Delaware.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title Delaware.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
Georgia.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title Georgia.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
New Jersey.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title New Jersey.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
Kentucky.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title Kentucky.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
Maine.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title Maine.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
Maryland.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title Maryland. (with) inset map of western portion.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
Massachusetts.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title Massachusetts.
Note Uncolored.
Scott, Joseph
New Hampshire.
1795
Gazetteer Book
Authors Scott, Joseph
Full Title New Hampshire.
Note Uncolored.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-50 of 401