Browse All

1905
Ando, Rikinosuke
Cover: Tokyo-shi zenzu.
Pocket Map
1657
Kono, Dosei
Cover: Meireki shinpan Osaka …
Pocket Map
1700
Mabuchi, Jikoan, Okada, Keis …
Cover: Kosei Dai Nihon enbi …
Pocket Map
1878
Ando, Tokube
Cover: Tokaido gojusantsugi …
Game
1878
Ando, Tokube
Cover: Tokaido gojusantsugi …
Game
1887
Maki, Bunjiro
Cover: Shinsen Kokoku dochu …
National Atlas
1875
Makita, Aikyo
Cover: Kokoku kanpei kansha …
Case Map
1868
Anonymous
Cover: Niigata kenka Echigo …
Case Map
1748
Anonymous
Cover: Settsu no Kuni meisho …
Case Map
1730
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku zenbi z …
Pocket Map
1858
Matsuda, Rokuzan, Kawachiya, …
Cover: Kaiho yochizu .
Pocket Map
1730
Anonymous
Cover: Dai Nihonkoku zenbi z …
Pocket Map
1876
Matsuda, Tadashi
Cover: Dai Nihon yochi shinz …
Case Map
1685
Anonymous
Cover: Shinpan Nihonkoku oez …
Case Map
1875
Anonymous
Covers: Gokurakuji (Kyoto, J …
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Cover: Kyo ezu.
Case Map
1850
Anonymous
Covers: Shinto shishō zu.
Manuscript Map
1850
Anonymous
Covers: Shinto shishō zu.
Manuscript Map
1904
Matsumura, Kyūbē
Covers: Shin chōmeiiri Ōsaka …
Case Map
1884
Matsuo, Satarō
Covers: Meiji shinkoku Dai N …
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1877
Arai, Ryuson
Cover: Zoho Osaka-fu kanka s …
Pocket Map
1885
Asahi Shinbunsha
Covers: Ōsaka fuka kōzui Yod …
Case Map
1874
Minaguchi, Ryunosuke
Cover: Bankoku zenzu.
Pocket Map
1887
Minaguchi, Ryunosuke
Cover: Kotei bankoku zenzu.
Pocket Map
1877
Mise, Teikan
Cover: Nihonkoku chiri shina …
National Atlas
1860
Asai, Koei
Cover: Saikoku zoho Koyasan …
Pocket Map
1800
Mitsuchika, Yoshida, Bunzabu …
Cover: Dai Nihon zenzu no uc …
Pocket Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1905
Aso, Etsuzo
Cover: Dai Nippon Teikoku te …
National Atlas
1905
Aso, Etsuzo
Dai Nippon Teikoku tetsudo s …
National Atlas
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yoc …
Case Map
1876
Miyazaki, Ryujo
Cover: Shintei Nihon yochi z …
Case Map
1800
Chisakukan, Shokyoku, Fujita …
Cover: Dai Nihon dochu zukan …
Pocket Map
1894
Chishitsu Chosajo (Japan)
Cover: Dai Nippon Teikoku yo …
Case Map
1858
Mori, Fusai, Subaraya, Mohe
Cover: Bunken Edo oezu.
Case Map
1879
Mori, Josuke
Cover: Kai no Kuni zenzu.
Pocket Map
1877
Mori, Kinseki
Cover: Shinsen Dai Nihon kai …
Case Map
1860
Daikokuya, Chouemon, Nishimu …
Cover: Musashi no Kuni hitor …
Pocket Map
1860
Daikokuya, Chouemon, Nishimu …
Musashi no Kuni hitori annai …
Pocket Map
1863
Ezuya, Shōhachi
Covers: Dai Nihon hayabiki s …
Pocket Map
1891
Fujitani, Ihe
Cover: Meiji kaisei saikoku …
Pocket Map
1808
Fujiya, Yahe, Kichimonjiya, …
Cover: Dai Nihon saiken shis …
Case Map
1874
Fukutomi, Seisui
Cover: Ansha sekai chizu.
Pocket Map
1850
Nagakubo, Sekisui, 1717-1801
Cover: Chikyu bankoku sankai …
Pocket Map