Browse All : View

Printer Friendly
1 2 3 453 54
1-50 of 2,656
     
     
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
I. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716)
Full Title I. Tafel. 1. Figuur (een fraaye gesternde Visch met negen straalen, naby de Redans Eylanden op de Kusten van Malacca gevangen ...). 2 (-3). Figuur (afbedeelding zyn twee praamen of booten, waar van zich de Siamiten bedienen in hunne begraaffenissen op de 10. blayzyde beschreven). 4. Figuur (afbedeelding vertoont de Boot, in welke gevoert wierden de brieven voor den Koning van Siam en voor den Berklam ...) (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Four engraved drawings on 1 sheet of starfish and boats. See p. 42 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
III. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title III. Tafel. 1. Figuur (de platte grondt van het Koninklyk Paleys van Siam ...) 2. Figuur (vertoont een Siamitische Tampel, met dessels verscheide gebogen daken ... 3. Figuur (vertoont duydelyker de voorgevel van de gemelden Tempel. 4 (-6). Figuur (vertoonen de bewoonde schuytten der Siammers. 7. Figuur. De Boorden van de Rivier Meinam. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Plan and 6 engraved views on 1 sheet. Plan shows buildings, trees, walls, etc. See p. 42-43 (contents page) for legend and fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
IV. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title IV. Tafel. 1. Figuur. Puka thon Pyramis (afbeelding, de Gedenkzuyl Pukathon naby Juthia ...). 2. Figuur (afbeelding vertoont de platte grond van deze Pyramide. 1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Two engraved technical drawings on 1 sheet. See p. 43 (contents page) for fuller information. Scale undetermined 8.1 cm. = "90 gemeene treeden." East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
V. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title V. Tafel. 1. Fig. (Een gezicht van de twee Pleynen van den Berklam's Tempel ...). 2. Fig. (een andere verwulsde Kapel, in welke de derde figuur gehouwen was in de muur ...). 3. Fig. (is een Steen welken de Siamiters zeer Heylig houden ... ). 4. Fig. (wandrochtige Afgodts-Beelden in 't voorportaal van een Tempel on Berklam'sTempels Pleyn ... 1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Four engraved drawings on 1 sheet. See p. 43 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
VI. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title VI. Tafel. Grafnaalden en Autaaren omtent of rondom den Tempel van Berklam. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved drawing with 6 ancillary illustrations on 1 sheet. See p. 43 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
X. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title X. Tafel. 1. Fig. Mukadde Goko. 2. Fig. Jamakagats Uwabami. 3. Fig. Kinmodsui. 4. Fig. Foken ai Foto tenis. 5. Fig. Misago of Bisago. 6. Fig. Sebi. 7. Fig. San mio D. Coster schulp. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Seven engraved drawings of insects, birds and a large snake on 1 sheet: 1.-2. Fig. Kirin -- 3. Fig. Suugu -- 4. Fig. Kait su Kai Sai -- 5. Fig. Dsia Fats Dsia -- 6. Fig. Fats ma ki -- 7.-8. Fig. Foo. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XI. Tafel (Visch)
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XI. Tafel. 1. Fruku. 2. Fig. Fu rube. 3. Fig. Susuki. 4. Fig. Ko F. 5. Fig. A ra. 6. Fig. Oo Adsi. 7. Fig. Fuka same. 8. Fig. Su fumo iwo Sajori. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Eight engraved drawings of fish. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XI. Tafel (Aal, Zeequabbe)
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XII. Tafel. 1. Fig. Oo Unagi. 2. Fig. Faatzme Unagi. 3. Fig. Dodsjoo. 4. Fig. Fammo. 5.(-6.) Fig. Ika. 7. Fig. Tako. 8. Fig. Kuragge Midsu Kuragge. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Eight engraved drawings of eels and octopi. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XI. Tafel (Namako ...)
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XIII. Tafel. Fig. 1. Namako. Fig. 2. Imori. Fig. 3. Mooki of Minogame. Fig. 4. Minogame. Fig. 5. Isicame Sanki. Fig. 6. Fiogame of Doogame. Fig. 7. Gami na al. Koona. Fig. 8. Kabutogami. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Eight engraved drawings. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XI. Tafel (Namako ...)
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XIV. Tafel. 1. Fig. Gadsame. 2. Fig. Simagami. 3. Fig. Awabi. 4. Fig. Tairagi. 5. Fig. Famaguri. 6. Fig. Kisa Akagai. 7. Fig. Te. Matee. 8. Fig. Iakarugai. 9. Fig. Sasai. (Fig.) A. (Op de grond van deze plaat is een gedeelte van de achterpoot ... 1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Eight engraved drawings of shell fish and an octopus tentacle. See p. 44-45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Matsusima. Een Sintos Tempel …
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Matsusima. Een Sintos Tempel. (with inset view) Tory. XVII. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved view of temple buildings, boat and human figures with an inset view of a temple gate. See p. 45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Tempel van Tensto Dai Sin to …
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title De Tempel van Tensto Dai Sin tot Jsie. XVIII. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved view of temple buildings with human figures. See p. 45 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XX. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XX. Tafel. VI. Algemeen en gewoon Formulier van Eedt doen in Japan. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved plate with 6 panels of of text (3 are Japanese and romanized Japanese, 2 in Japanese) and 1 illustration. Other panels: I. (vertoont op welken manier de Keyzerlyke bevelen en af kondigingen op opentlyke en gemeene plaatsen worden aangeplakt) -- II. (Het Privilegie der Nederlanderen in het jaar 1611. door den Keyzer Ongoschiosama vergrunt ...) -- III. (het Zegel van den gemelden Monarch in 't rood herdrukt) -- IV. (het Zegel van Taitokouynsama die het voorgemelde Privilegie in 't jaar 1617. vernieuwde -- V. (Het opschrift van het hernieuwde Privilegie met den naam van Hendrik Brouwer, aan wien het vergunt wierd, gespelt naar den Japoneeser manier van spellen). See p. 46 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XXI. Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XXI. Tafel. 1.-(2.) Fig. (Een Japansch Koopvaardyschip. 1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Two engraved views with 6 ancillary views on 1 sheet. Title from descriptions on p. 46. Ancillary views: 3.(-4.) Fig. (zyn twee Bjosju, of gedenktafels ...) -- 5.(-6.) Fig. (twee Speelschuyten of Pleyzierjachten, met haare zeylen, vlaggen, wimpels ...) -- 7. Fig. (de koffers en zydkoffers ...) -- 8. Fig. (de Adofski of Zydkoffer ..) -- 9. Fig. (de Zadel) -- 10. Fig. (het Afbeeldfel van den Zwartgehoornden Giwon, een Afgodt der Japoneesen ...). See p. 46 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
(Gevolg van de Nederlandsche …
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title (Het Gevolg van de Nederlandsche Gezanten op haar Reys naar 't Hof). XXII. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration with surrounding banners, pennants, etc. 6 ancillary views on 1 sheet. Title from description on p. 46, which includes a legend and fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Simodsi. Morizu Caminoseki.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Simodsi. Morizu Caminoseki. XXV. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Two engraved views on 1 sheet. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Muru.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Gezigt van de Stad en Haven van Muru. (with) Het Kasteel van Muru. XXVI. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved view showing boats, buildings, seawall, etc., with inset view. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Sensiosiki Gehoorzaal der Pr …
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Sensiosiki Gehoorzaal der Prinsen van't Ryk, en der Neerlandsche Gezanten by den Keyzer van Japan. XXXI. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved view of "De Zaal van hondert matten" surrounded by illustrations of Japanese musical instruments. Fuller information on contents pages 47-48. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Go Sannoma Gehoor-zaal.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Go Sannoma Gehoor-zaal. XXXII. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved view of hall surrounded by illustrations of battle instruments. Fuller information on contents page 48. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Tempel Kiomidsu.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title De Tempel Kiomidsu. XXXIV. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration. Fuller information on contents page 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Dajbods Tempel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title De Dajbods Tempel even buyten dee Stad Miaco. XXXV. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration of Dajbods (or Daibods) Temple. Fuller information on contents page 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Sanmen Tempel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Sanmen, Sanssin, Sanbiak, Sansiu, Santai dat is de Tempel van de 33333 afgoden. XXXVI. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration of Quanwon Temple in Miaco. Fuller information on contents page 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Quanwon.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Quanwon, met veele handen, na een origineel Chineesch van den Ridder Hans Sloan. Afgodt der Chinesen en Japonesen bewaart wordende in de rariteit-kamer afgetekent door I.G. S(cheuchzer) . XXXVII. Plaat. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Tsja.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Tsja. De Thee-heester, met he blad als een Kerssenboom, met de bloem van den Egelantier, met eene Een, Twe, doch doorgaans drievakkige Vrucht. (with) De Thee struyk, zo als verbeeldt word in een gedrukt Japansch Kruydboek, genaamt Kinmodsui. Tab. XXXVIII. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration with inset. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Potten, Keetel, Darma ...
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Beknopt kistje om Potten, Keetel, Kopjens, Schoteltjens, en al wat men meer nodig heeft om Theewaterte kooken en Thee te drinken mee te dragen. Darma. XXXIX. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration of four panels related to the tea drinking ceremony with holy figure Darma. Fuller information on contents p. 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Kaadsi.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Kaadsi. Kaadsi Kadsira. Papyrus procumbens lactescens ... De bastaerd Papier boom. Papryrus fructu Mori Celsae. De oprechte Papier boom. XL Plaat. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Alcea.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Alcea met een lymachtige wortel, en groote scharlaken verwige bloem, die maar eenen dag duurt. XL Plaat. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Futo Kadsura.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Futo Kadsura of Sane Kadsura by andere ook wel genoemt Oreni Kadsura. Een lymachtige neerhangende Heester met het blad gelyk de gemeene Smeer-wortel en met een trosachtige vrucht. Tab. XLII. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Naalde-steek.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title De Naalde-steek der Japonesers. XLIII. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Six engraved illustrations on 1 sheet. Contents: 1. Fig. (Vertoont de zilvere naalden in de doos) -- 2. Fig. ('T Deksel van de gemelde doos) -- 3. Fig. (Een kopere pyp om de naalden in 't prikken te stuuren) -- 4. Fig. (De kamer met een van de goude naalden een weinig uytstekende) -- 5. Fig. (Een van goude naalden uytgenomen -- 6. Fig. (Vertoont waar, en op welke wyze de menschen gestroken worden). Contents from contents p. 49. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
Kiu siu Kagami.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title Diu siu Kagami. Aantoning der plaatsen, die door de Moxa gebrandt worden. XLIV. Plaat. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved illustration. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Komiyama, Shohe
43. Kaisei Dai Nihon dochuki …
1887
National Atlas
Author Komiyama, Shohe
Full Title Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Komiyama Shohe
Note 1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
(Kaempfer, Engelbert, 1651-1 …
XXX, Tafel.
1729
Geography Book
Author (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716), (Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729)
Full Title XXX. Tafel. 1. Fig. Heet Bad naby Vrissyno. 2. Fig. De Stad Kokura. 3.(-5.) Fig. (Drei Gereedschappen, welke men gemeenlyk draagt voor de geene, die ter dood worden gebracht ...). 6. Fig. (een groote Klok ...). 7. Fig. (een Shuit zilvers ...). 8. (-9.) Fig. (Pylaren dienende tot grensicheydingen). 10. Fig. Simmios Tempels . 11. Fig. (Een half ronde brug naar dien Tempel loopende gelyk ze afgebeeld word in een Japansche origineele Aftkening. 12. Fig. Kurumado (een Tempel na by Miaco). 13. Fig. Myah. 14. Fig. Quano. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Three plans, and 6 panels of illustrations on 1 sheet. Engraved. Added in pen-and-ink: 33. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Komiyama, Shohe
44. Kaisei Dai Nihon dochuki …
1887
National Atlas
Author Komiyama, Shohe
Full Title Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Komiyama Shohe
Note 1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
Komiyama, Shohe
45. Kaisei Dai Nihon dochuki …
1887
National Atlas
Author Komiyama, Shohe
Full Title Kaisei Dai Nihon dochuki taizen / Komiyama Shohe. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Komiyama Shohe
Note 1 atlas (48, [3] leaves) : 18 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Includes text. Orientations vary. East Asian Library call number: J46 SPEC-Map.
Maki, Bunjiro
Text Page: Shinsen Kokoku do …
1887
National Atlas
Author Maki, Bunjiro
Full Title (Text Page to) Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Maki Bunjiro
Note 1 atlas (401 leaves) : 17 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Maki, Bunjiro
Text Page: Shinsen Kokoku do …
1887
National Atlas
Author Maki, Bunjiro
Full Title (Text Page to) Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Maki Bunjiro
Note 1 atlas (401 leaves) : 17 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Ando, Tokube
Tokaido gojusantsugi gojunko …
1878
Game
Author Ando, Tokube
Full Title Tokaido gojusantsugi gojunko meisho sugoroku / Ando Tokube [a.k.a: Ryusai Hiroshige] 1878.
Publisher Tokyo : Matsumura Jinbe
Note Colored illustrations. Covers 53 stations of Tokaido Highway from Kyoto to Tokyo. Sugoroku game. Folded in cover 27 x 19 cm. East Asian Library call number: A992C12 Sugoroku.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu meikan.
1887
National Atlas
Author Maki, Bunjiro
Full Title Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Maki Bunjiro
Note 1 atlas (401 leaves) : 17 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu meikan.
1887
National Atlas
Author Maki, Bunjiro
Full Title Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Maki Bunjiro
Note 1 atlas (401 leaves) : 17 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Maki, Bunjiro
Shinsen Kokoku dochu meikan.
1887
National Atlas
Author Maki, Bunjiro
Full Title Shinsen Kokoku dochu meikan : zen / Maki Bunjiro. Meiji 20 [1887]
Publisher [Tokyo] : Maki Bunjiro
Note 1 atlas (401 leaves) : 17 maps, 9 x 13 cm. Mounted cover title. Copperplate print. In Japanese. Relief shown pictorially. Shows views of tourist attractions. Shows distances of roads and sea routes. Includes lists of hot springs, district names, and points of interest, and distance chart.
Mineta, Fuko, 1818-1883, Uta …
Text page: Bankoku chikyu zu …
1853
Pocket Map
Author Mineta, Fuko, 1818-1883, Utagawa, Sadahide, 1807-1873, Murakami, Goyu, 19th cent.
Full Title (Text page to) Bankoku chikyu zu: zen / Mineta Fuko cho, Hashimoto Gyokuran mo, Murakami Goyu sho. [ca.1853].
Publisher [Japan]: Copyright by Kikuchi-shi
Note Wood block print. In Japanese. Title added by hand. Engraved by Harada. Includes text on the earth, lists of country names and legend. Includes a chart of seasonal tides. 1 map: col., 34 x 52 cm., folded to 19 x 14 cm. + 2 sheets. East Asian Library call number A61.
Asai, Koei
Saikoku zoho Koyasan saiken …
1860
Pocket Map
Author Asai, Koei
Full Title Saikoku zoho Koyasan saiken ezu / gako Asai Koei. [186-?]
Publisher [S.l.] : Yamashiroya Mohachi
Note Wood block print, col. In Japanese. Engraved by Saiji Tsuneshichi. Bird's-eye view. Folded in cover 24 x 19 cm. East Asian Library call number: Ha275.
Sanada, Gike
Tendaishu Sohonzan Hieizan E …
1880
Pocket Map
Author Sanada, Gike
Full Title Tendaishu Sohonzan Hieizan Enryakuji ryakuzu / Sanada Gike. Meiji 13 [1880]
Publisher Settsu no Kuni Higashinari-gun Tennoji-mura : Matsumura Shojun
Note Copperplate print. In Japanese. Oriented with north to the lower right. Bird's-eye view. Includes 2 insets. Folded in envelope 20 x 11 cm. East Asian Library call number: Hb48.
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Verzonne Gedrochten der Japo …
1729
Geography Book
Author Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729, (Kaempfer, Engelbert, 1651-1716)
Full Title Verzonne Gedrochten der Japonesen en Chinesen. J.G. S[cheuchzer] ex Japonu. Libris Delin. IX. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Eight engraved drawings on 1 sheet: 1.-2. Fig. Kirin -- 3. Fig. Suugu -- 4. Fig. Kait su Kai Sai -- 5. Fig. Dsia Fats Dsia -- 6. Fig. Fats ma ki -- 7.-8. Fig. Foo. See p. 44 (contents page) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Kon. Japan.
1729
Geography Book
Author Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729, Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Full Title Het Koninkryk Japan, verdeelt in Acht en Zestig Provintien in alle Naauwkeurigheid en Zorgvuldigheid Beschreven en uytgegeven Volgens de oorspronkelyke Japansche Kaarten, als mede Volgens de Aanmerkingen van Heer Kaempfer, door Joh: Casp: Scheuchzer, van Geboorte een Zuruher, Lidt van de Koninklyke Maatschappy en van Die der Geneesheeren, tot London. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Inset maps: Kamtschatka. Door de Japonesers Genaamt, Oku Jeso, volgens de Nieuste Kaart van t'Russische Ryk -- Niphon of Noorderlyke Japanische Eilanden, en de Nabygelege Eilanden by Jesogasima ... Includes 2 inset illustrations, statistical tables and drawings of 3 figures: Tossitoku de Godt des Fortuyns by de Japonesen -- Iebis de Neptunus of Zeegodt der Japonesen -- Daikoku de Godt der Rykdomimen. Added in pen-and-ink: VIII. Tab. See p. 43-44 (contents pages) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Scheuchzer, John Gaspar, 170 …
Nagasaki.
1729
Geography Book
Author Scheuchzer, John Gaspar, 1702-1729, Kaempfer, Engelbert, 1651-1716
Full Title De Stad Nagasaki, met-de Haven en het omleggende Land door J.G. Scheuchzer uyt der Japonezen origineele Kaarten, met daar bygevoegde Aanmerkingen van Englebert Kaempfer uytgegeren. (with view) Goude, Zilvere en Kopere Japansche Munten. XIX. Tafel. (1729)
Publisher 's Gravenhage : P. Gosse en J. Neaulme, Amsterdam: B. Lakeman
Note Engraved map. Relief shown pictorially. Shows buildings in perspective view and includes descriptive notes. Illustration shows coins. See p. 45-46 (contents pages) for fuller information. East Asian Library call number: 3409.9.2048.
Toyokumi
Yokohama dochu ichiran sugor …
1872
Game
Author Toyokumi
Full Title Yokohama dochu ichiran sugoroku. [after 1872]
Publisher Tokyo : Furukawaya Katsugoro
Note Colored sugoroku game. Covers points of interest between Tokyo and Yokohama. Sugoroku was a popular game often used for an educational purpose. Folded in cover 26 x 19 cm. East Asian Library call number: A992C97 Sugoroku.
Toyokumi
Yokohama dochu ichiran sugor …
1872
Game
Author Toyokumi
Full Title Yokohama dochu ichiran sugoroku. [after 1872]
Publisher Tokyo : Furukawaya Katsugoro
Note Colored sugoroku game. Covers points of interest between Tokyo and Yokohama. Sugoroku was a popular game often used for an educational purpose. Folded in cover 26 x 19 cm. East Asian Library call number: A992C97 Sugoroku.
Unknown
Yamato no Kuni Ikomayama Hoz …
1891
Pocket Map
Author Unknown
Full Title Yamato no Kuni Ikomayama Hozanji keidai shinzu = Scenes of Hosanji Ikomayama Yamato / copyright by Ikomayama Hozanji, Meiji 24 [1891]
Publisher Nara-ken Hejuri-gun : Ikomayama Hozanji
Note Copperplate print. In Japanese. Bird's-eye view. East Asian Library call number: Hb50.
Kitamura, Yaichi
Verso: Saiken Takamatsu shig …
1902
Pocket Map
Author Kitamura, Yaichi
Full Title (Verso of) Saiken Takamatsu shigai shinzu : fu meisho shashin iri / Kitamura Yaichi. Meiji 35 [1902]
Publisher Kagawa-ken Takamatsu-shi : Kitamura Kiyudo
Note Views of tourist attractions with guide. East Asian Library call number Ha254.
1 2 3 453 54
1-50 of 2,656