Browse All

1843
Akiyama, Einen, fl. 1842-1843.
Fujimi jusanshu yochi no zenzu.
Case Map
1843
Akiyama, Einen, fl. 1842-1843.
Cover: Fujimi jusanshu yochi no zenzu.
Case Map
1874
Kozone, Kendo
Shina chizu
Case Map
1904
Ando, Rikinosuke, Motohara, Teijiro
Saishin Nichi-Ro-Shin-Kan zu.
Case Map
1875
Makita, Aikyo
Cover: Kokoku kanpei kansha fuken zenzu.
Case Map
1875
Makita, Aikyo
Kokoku kanpei kansha fuken zenzu.
Case Map
1868
Anonymous
Cover: Niigata kenka Echigo no Kuni zenz …
Case Map
1868
Anonymous
Niigata kenka Echigo no Kuni zenzu.
Case Map
1748
Anonymous
Cover: Settsu no Kuni meisho oezu.
Case Map
1748
Anonymous
Settsu no Kuni meisho oezu.
Case Map
1948
Anonymous
[Edo jushigori shiho yochizu].
Case Map
1911
Anonymous
Saikin chosa Shinkoku daichizu.
Case Map
1868
Anonymous
Manshu chizu.
Case Map
1685
Anonymous
Shinpan Nihonkoku oezu.
Case Map
1876
Matsuda, Tadashi
Cover: Dai Nihon yochi shinzu.
Case Map
1685
Anonymous
Cover: Shinpan Nihonkoku oezu.
Case Map
1876
Matsuda, Tadashi
Dai Nihon yochi shinzu.
Case Map
1875
Anonymous
Covers: Gokurakuji (Kyoto, Japan).
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Cover: Kyo ezu.
Case Map
1875
Anonymous
Gokurakuji (Kyoto, Japan).
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Kyo ezu.
Case Map
1868
Matsumoto, Ryuzan
Text Page: Kyo ezu.
Case Map
1904
Matsumura, Kyūbē
Covers: Shin chōmeiiri Ōsaka shigai zenz …
Case Map
1904
Matsumura, Kyūbē
Shin chōmeiiri Ōsaka shigai zenzu.
Case Map
1885
Asahi Shinbunsha
Covers: Ōsaka fuka kōzui Yodogawa engan …
Case Map
1885
Asahi Shinbunsha
Ōsaka fuka kōzui Yodogawa engan higai sa …
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 1.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 1.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 2.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 2.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 3.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 3.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 4.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 4.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 5.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 5.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 6.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 6.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Cover: Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 7.
Case Map
1877
Miyawaki, Tsukaku
Dai Nihon bunkoku yochi zenzu 7.
Case Map
1876
Miyazaki, Ryujo
Cover: Shintei Nihon yochi zenzu.
Case Map
1876
Miyazaki, Ryujo
Shintei Nihon yochi zenzu.
Case Map
1894
Chishitsu Chosajo (Japan)
Cover: Dai Nippon Teikoku yosatu seinanb …
Case Map
1858
Mori, Fusai, Subaraya, Mohe
Bunken Edo oezu.
Case Map
1894
Chishitsu Chosajo (Japan)
Dai Nippon Teikoku yosatu seinanbu chike …
Case Map
1858
Mori, Fusai, Subaraya, Mohe
Cover: Bunken Edo oezu.
Case Map
1800
Chokyuko
Rakuyo nijunisha junsan ichienzu.
Case Map
1877
Mori, Kinseki
Cover: Shinsen Dai Nihon kairiku zenzu.
Case Map
1877
Mori, Kinseki
Shinsen Dai Nihon kairiku zenzu.
Case Map
1845
Ezuya, Shōhachi
Dai Nihon hayabiki saiken ezu.
Case Map