Browse All

1903
Shimizu Ikunosu …
Kyoto-shi zenzu
Pocket Map
1901
Shimizu Shinnos …
Kyoto jissoku c …
Pocket Map
1901
Shimizu, Shinno …
Kyoto jissoku c …
Pocket Map
1774
Shohonya, Kichi …
Kaiho Kyo ezu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihach …
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihach …
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihach …
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1831
Takehara, Yoshi …
Takehara, Yoshi …
Pocket Map
1863
Ikeda, Hozen
Kaisei Kumoi sa …
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Bandai Kyoto ez …
Pocket Map
1861
Ikeda, Tori
Tebiki Kyo ezu
Pocket Map
1841
Ikeda, Tori
Tenpo kaisei sh …
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Anken Kyoto sai …
Pocket Map
1800
Imakumano Kanno …
Miyako Higashiy …
Pocket Map
1831
Toraya, Kyuzaem …
Shin kaisei Kyo …
Pocket Map
1863
Toundo
Kaisei Dairi sa …
Pocket Map
1863
Toundo
Dairi onzu
Pocket Map
1800
Iseya, Hanbe
Kyoto meisho an …
Pocket Map
1869
Ishida, Jihe
Kyoto no zu.
Pocket Map
1891
Ishida, Yunen
Rakusei Arashiy …
Pocket Map
1885
Ueda, Senkichi
Biwako sosui ka …
Pocket Map
1905
Ito, Toyonosuke
Kyoto shigai sh …
Pocket Map
1905
Ito, Toyonosuke
Kyoto shigai sh …
Pocket Map
1907
Unknown
Osaka Mainichi …
Pocket Map
1864
Unknown
Kosei Dairi sai …
Pocket Map
1865
Unknown
Kyoto meisai no …
Pocket Map
1860
Unknown
Teito saikenzu
Pocket Map
1764
Unknown
Kaiho Kyo ezu : …
Pocket Map
1866
Unknown
Kinri no ezu
Pocket Map
1868
Unknown
Saikyo shigai n …
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Saikyo k …
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto fukinzu
Pocket Map
1864
Unknown
Kaisei Dairi sa …
Pocket Map
1894
Unknown
Kyoto Fushimi k …
Pocket Map
1854
Unknown
Kaei shichi tor …
Pocket Map
1889
Kamisaka, Yoshi …
Kaisei shinpan …
Pocket Map
1889
Kamisaka, Yoshi …
Cover: Kaisei s …
Pocket Map
1879
Kanda, Shozabur …
Kyoto ku kumiwa …
Pocket Map
1854
Kashiwaya, Shir …
On Tsuiji naizu …
Pocket Map
1911
Kataoka, Kenzo
Kaisei shinkoku …
Pocket Map
1900
Kataoka, Kenzo
Kaisei shinkoku …
Pocket Map
1911
Kataoka, Kenzo
Kaisei shinkoku …
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen dai …
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen Kar …
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekie …
Jinja bukkaku k …
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekie …
Jinja bukkaku k …
Pocket Map
1895
Yamano, Seishic …
Dai Nihon Teiko …
Pocket Map
1908
Kobayashi, Toji …
Cover: Kyoto me …
Pocket Map
1908
Kobayashi, Toji …
Kyoto meisho sh …
Pocket Map
1749
Yoshinoya
Zoho Kyo Rakuch …
Pocket Map