Browse All

1896
Kondo, Seijiro
Kyoto ezu
Pocket Map
1896
Kondo, Seijiro
Kyoto ezu
Pocket Map
1881
Kondo, Tajuro
Meiji shinsen Kyoto sairanzu …
Pocket Map
1906
Kusaka, Ihe
Jitchi tosoku Kyoto shigai z …
Pocket Map
1800
Anonymous
Saigoku sanjusankasho jugoba …
Pocket Map
1850
Maruya, Zenbe
Kaisei Kyo ezu
Pocket Map
1850
Maruya, Zenzaburo
Kaisei Kyo ezu: zen
Pocket Map
1868
Masuya, Kichigoro
Kyoto meisho kyuseki ryakuzu
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Kyo no mizu Karaku oko zu.
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1895
Asai, Hironobu
Kyoto shigai meisho annai sh …
Pocket Map
1879
Monji, Tominosuke
Shinsen doban Kyoto ichiran …
Pocket Map
1879
Monji, Tominosuke
Shinsen doban Kyoto ichiran …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1881
Fugetsu Shozaemon
Kyoto ku kumiwake saizu
Pocket Map
1895
Muramatsu, Hatsujiro
Kyoto shinchizu : narabini m …
Pocket Map
1786
Fuhai
Tenmei shinpan shuchu Kyo ez …
Pocket Map
1895
Muramatsu, Hatsujiro
Kyoto shinchizu : narabini m …
Pocket Map
1880
Fukutomi, Seisui
Kukaku kaisei Kyoto no zu : …
Pocket Map
1895
Niki, Mojita
Kyoto meisho annai zu
Pocket Map
1781
Noda, Tohachi
Kyo ezu michinori tsuki : ze …
Pocket Map
1880
Hasegawa, Fukutaro
Meisho ritei Kyoto kumiwake …
Pocket Map
1763
Noda, Tohachi
Horeki kaisei Kyo ezu michin …
Pocket Map
1751
Noda, Tohachi
Shinpan kaisei Kyo ezu michi …
Pocket Map
1879
Hashimoto, Yohachiro
Shinpan kumibetsu Kyoto saik …
Pocket Map
1811
Ogawa, Tazaemon
Kaisei bunken shinsen Kyo ez …
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1739
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1717
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1717
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1868
Sasada, Yahe
Kyoto shigai no ryakuzu
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Cover: Bird's eye view of Ki …
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Bird's eye view of Kioto and …
Pocket Map
1903
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
Pocket Map
1903
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
Pocket Map
1901
Shimizu Shinnosuke
Kyoto jissoku chizu
Pocket Map
1901
Shimizu, Shinnosuke
Kyoto jissoku chizu : shigai …
Pocket Map
1774
Shohonya, Kichibe
Kaiho Kyo ezu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1865
Suharaya, Ihachi
Kyoto saiken zu
Pocket Map
1831
Takehara, Yoshibe
Takehara, Yoshibe
Pocket Map
1863
Ikeda, Hozen
Kaisei Kumoi saikenzu
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Bandai Kyoto ezu
Pocket Map
1861
Ikeda, Tori
Tebiki Kyo ezu
Pocket Map
1841
Ikeda, Tori
Tenpo kaisei shuchu Kyo ezu
Pocket Map
1843
Ikeda, Tori
Anken Kyoto saizu
Pocket Map
1800
Imakumano Kannonji
Miyako Higashiyama meisho ry …
Pocket Map
1831
Toraya, Kyuzaemon
Shin kaisei Kyo no zu
Pocket Map
1863
Toundo
Kaisei Dairi saiken no zu : …
Pocket Map
1863
Toundo
Dairi onzu
Pocket Map
1800
Iseya, Hanbe
Kyoto meisho annai ryakuzu
Pocket Map
1869
Ishida, Jihe
Kyoto no zu.
Pocket Map
1891
Ishida, Yunen
Rakusei Arashiyama Daihikaku …
Pocket Map
1885
Ueda, Senkichi
Biwako sosui kankei chizu
Pocket Map
1905
Ito, Toyonosuke
Kyoto shigai shinchizu
Pocket Map
1905
Ito, Toyonosuke
Kyoto shigai shinchizu
Pocket Map
1907
Unknown
Osaka Mainichi Shinbunsha
Pocket Map
1864
Unknown
Kosei Dairi saiken no zu
Pocket Map
1865
Unknown
Kyoto meisai no zenzu
Pocket Map
1860
Unknown
Teito saikenzu
Pocket Map
1764
Unknown
Kaiho Kyo ezu : zen
Pocket Map
1866
Unknown
Kinri no ezu
Pocket Map
1868
Unknown
Saikyo shigai no zu
Pocket Map
1868
Unknown
Kaisei Saikyo kubun saikenzu
Pocket Map
1868
Unknown
Kyoto fukinzu
Pocket Map
1864
Unknown
Kaisei Dairi saiken no zu : …
Pocket Map
1894
Unknown
Kyoto Fushimi kan suiro chiz …
Pocket Map
1854
Unknown
Kaei shichi tora no toshi Ky …
Pocket Map
1889
Kamisaka, Yoshishige
Kaisei shinpan Kyoto ku kumi …
Pocket Map
1889
Kamisaka, Yoshishige
Cover: Kaisei shinpan Kyoto …
Pocket Map
1879
Kanda, Shozaburo
Kyoto ku kumiwake ezu
Pocket Map
1854
Kashiwaya, Shirobe
On Tsuiji naizu: zen
Pocket Map
1911
Kataoka, Kenzo
Kaisei shinkoku Kyoto shigai …
Pocket Map
1900
Kataoka, Kenzo
Kaisei shinkoku Kyoto shigai …
Pocket Map
1911
Kataoka, Kenzo
Kaisei shinkoku Kyoto shigai …
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen dai Dairi saizu
Pocket Map
1868
Kawachiya, Kihe
Kaiho dosen Karaku oko saizu
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yurai M …
Pocket Map
1863
Kawakita, Rekien
Jinja bukkaku koseki yurai M …
Pocket Map
1895
Yamano, Seishichi
Dai Nihon Teikoku Kyoto meis …
Pocket Map
1908
Kobayashi, Tojiro
Cover: Kyoto meisho shinchiz …
Pocket Map
1908
Kobayashi, Tojiro
Kyoto meisho shinchizu.
Pocket Map
1749
Yoshinoya
Zoho Kyo Rakuchu narabini Ra …
Pocket Map