Browse All

1711
Massachusetts
Boston
Lanyon, Thomas
1774
Massachusetts
Boston
Lasinby, Joseph
1695/6
Massachusetts
Boston
Allen, Henery
1746
Massachusetts
Boston
Allen, William
1717
Massachusetts
Boston
Lawson, Jeanet
1738
Massachusetts
Boston
Armitage, Jono
1755
Massachusetts
Boston
Lepear, Esther
1790
Massachusetts
Boston
Arnold, Abigail
1790
Massachusetts
Boston
Arnold, Abigail
1736
Massachusetts
Boston
Ashley, Ann
1748
Massachusetts
Boston
Atkins, Eleanor
1748
Massachusetts
Boston
Atkins, Eleanor
1711
Massachusetts
Boston
Lindall, Nathaniell
1769
Massachusetts
Boston
Audebert, Isaiah
1769
Massachusetts
Boston
Audebert, Isaiah
1754
Massachusetts
Boston
Audebert, Philip
1754
Massachusetts
Boston
Audebert, Philip
1698/9
Massachusetts
Boston
Ayres, Peter
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
Massachusetts
1710
Boston
Mackintoshe, Lt. John
1710
Massachusetts
Boston
Mackintoshe, Lt. John
1744
Massachusetts
Boston
Marion, Ellin
1744
Massachusetts
Boston
Marion, Ellin
1719
Massachusetts
Boston
Marshall, John
1719
Massachusetts
Boston
Marshall, John
1689
Massachusetts
Boston
Marshall, Sarah
1713
Massachusetts
Boston
Marshall, Thomas
1707/8
Massachusetts
Boston
Mason, Arthur
1707/8
Massachusetts
Boston
Mason, Arthur
1792
Massachusetts
Boston
Bayley, Matthew
1792
Massachusetts
Boston
Bayley, Matthew
1732
Massachusetts
Boston
Berry, Capt. Withers
1786
Massachusetts
Boston
Merry, Children
1686
Massachusetts
Boston
Messinger, Henery Jr.
1697
Massachusetts
Boston
Messinger, Sarah
1697
Massachusetts
Boston
Messinger, Sarah
1697
Massachusetts
Boston
Messinger, Sarah
1699
Massachusetts
Boston
Mian, Elizabeth
1788
Massachusetts
Boston
Black, Polly
1710
Massachusetts
Boston
Boultmarcht, John
1791
Massachusetts
Boston
Morton, Abigail
1791
Massachusetts
Boston
Morton, Abigail
1734
Massachusetts
Boston
Breame, Mary
1715/6
Massachusetts
Boston
Mountfort, Ebenezer
1715/6
Massachusetts
Boston
Mountfort, Ebenezer
1690
Massachusetts
Boston
Mountfort, Edmund Sr.
1690
Massachusetts
Boston
Mountfort, Edmund Sr.
1691
Massachusetts
Boston
Mountfort, Henry
1691
Massachusetts
Boston
Mountfort, Henry
1684
Massachusetts
Boston
Neal, Andrew
1666-1671
Massachusetts
Boston
Neal, Children, Neal, Elizab …
1666-1671
Massachusetts
Boston
Neal, Children, Neal, Elizab …
1666-1671
Massachusetts
Boston
Neal, Children, Neal, Elizab …
1687
Massachusetts
Boston
Neal, Melicen
1716
Massachusetts
Boston
Nicols, Margaret
1723
Massachusetts
Boston
Olivey, Mary
1723
Massachusetts
Boston
Olivey, Mary
1783
Massachusetts
Boston
Otis, James
1783
Massachusetts
Boston
Otis, James
1693, 1681/2
Massachusetts
Boston
Burtt, William, Wood, James
1682/3
Massachusetts
Boston
Pallmer, Lisley
1769
Massachusetts
Boston
Parker, Benjamin
1769
Massachusetts
Boston
Parker, Benjamin
1769
Massachusetts
Boston
Parker, Benjamin
1769
Massachusetts
Boston
Parker, Benjamin
1718
Massachusetts
Boston
Parker, Mary
1697/8
Massachusetts
Boston
Carter, Ruth
1697/8
Massachusetts
Boston
Carter, Ruth
1697/8, 1698
Massachusetts
Boston
Carter, Ruth
1697/8, 1698
Massachusetts
Boston
Carter, Ruth
1718
Massachusetts
Boston
Cathcart, Robart
1784
Massachusetts
Boston
Cazneau, Jane
1784
Massachusetts
Boston
Cazneau, Jane
1767
Massachusetts
Boston
Cazneau, Peace
1767
Massachusetts
Boston
Cazneau, Peace
1776
Massachusetts
Boston
Peirce, Mary
1757
Massachusetts
Boston
Peirse, Moses
1708
Massachusetts
Boston
Peream, George
1713
Massachusetts
Boston
Perkins, Nathaniel
1684/5
Massachusetts
Boston
Checkley, John
1690
Massachusetts
Boston
Cheevers, Mary
1711
Massachusetts
Boston
Perry, Dorothy
circa 1700
Massachusetts
Boston
Perry, Michael
1680
Massachusetts
Boston
Clark, Martha
1760
Massachusetts
Boston
Clarke, Frederick
1760
Massachusetts
Boston
Clarke, Frederick
1694/5
Massachusetts
Boston
Clarke, Timothy
1771
Massachusetts
Boston
Coleman, John
1771
Massachusetts
Boston
Coleman, John
circa 1700
Massachusetts
Boston
Condy, William
1698
Massachusetts
Boston
Rainsford, John
1688
Massachusetts
Boston
Craford, Hanah
1761
Massachusetts
Boston
Crawford, John
1754
Massachusetts
Boston
Revere, Paul
1773
Massachusetts
Boston
Crawford, Thomas
1773
Massachusetts
Boston
Crawford, Thomas
1773
Massachusetts
Boston
Revere, Sarah
1773
Massachusetts
Boston
Revere, Sarah
1773
Massachusetts
Boston
Revere, Sarah
1694
Massachusetts
Boston
Crocum, Joanne
1763
Massachusetts
Boston
Rice, Elizabeth
1690
Massachusetts
Boston
Crowly, David
Massachusetts
Boston
Cushing, Family
1706
Massachusetts
Boston
Cushing, Samuell
1775
Massachusetts
Boston
Roberts, Peter
1760
Massachusetts
Boston
Russell, Capt. Benjamin
1681
Massachusetts
Boston
Sandarsen, Mary
1741
Massachusetts
Boston
Scolley, Bethiah
1780
Massachusetts
Boston
Donnison, Betsey
1780
Massachusetts
Boston
Donnison, Betsey
1792
Massachusetts
Boston
Downe, Margret
1630, 1633, 1710
Massachusetts
Boston
Sewall, Samuel, Hull, John: …
1691/2
Massachusetts
Boston
Dwyt, Timothy
1691/2
Massachusetts
Boston
Dwyt, Timothy
1691/2
Massachusetts
Boston
Dwyt, Timothy
1696
Massachusetts
Boston
Simons, Paul
1713
Massachusetts
Boston
Skinner, Mathew
1771, 1755, 1761
Massachusetts
Boston
Eliot, Deacon John, Eliot, S …
1771, 1755, 1761
Massachusetts
Boston
Eliot, Deacon John, Eliot, S …
1693
Massachusetts
Boston
Eliott, Jacob
1693
Massachusetts
Boston
Eliott, Jacob
1693
Massachusetts
Boston
Eliott, Jacob
1693
Massachusetts
Boston
Eliott, Jacob
1780
Massachusetts
Boston
Smith, Jabez Jr.
1780
Massachusetts
Boston
Smith, Jabez Jr.
1780
Massachusetts
Boston
Smith, Jabez Jr.
1780
Massachusetts
Boston
Smith, Jabez Jr.
1757
Massachusetts
Boston
Emmes, Abigail
1757
Massachusetts
Boston
Emmes, Abigail
1775
Massachusetts
Boston
Emmes, Samuel
1775
Massachusetts
Boston
Emmes, Samuel
1775
Massachusetts
Boston
Evans, William, Savage, Mary
1775, 1775
Massachusetts
Boston
Evans, William, Savage, Mary
circa 1780
Massachusetts
Boston
Faneuil, Family
circa 1780
Massachusetts
Boston
Faneuil, Family
1690
Massachusetts
Boston
Fifield, Elizabeth
1754
Massachusetts
Boston
Fillebrown, Thomas
1754
Massachusetts
Boston
Fillebrown, Thomas
Massachusetts
Boston
Stillman, Family, Binney, Fa …
1787, 1791
Massachusetts
Boston
Stoddard, Sophia, Stoddard, …
1713
Massachusetts
Boston
Fosdick, Phebey
1732
Massachusetts
Boston
Fouell, David
1732
Massachusetts
Boston
Fouell, David
1748
Massachusetts
Boston
Franklin Hannah
1700
Massachusetts
Boston
Frary, Theophillus
1697/8
Massachusetts
Boston
Tadourneau, John
1682, 1688
Massachusetts
Boston
Gee, Peter, Gee, Grace
1707/8
Massachusetts
Boston
Gilbert, Lydia
1699
Massachusetts
Boston
Thomas, Elizabeth
1717
Massachusetts
Boston
Tilley, William
1757
Massachusetts
Boston
Timmins, Sarah
1757
Massachusetts
Boston
Timmins, Sarah
1741/2
Massachusetts
Boston
Toleman, Rebecca
1741/2
Massachusetts
Boston
Toleman, Rebecca
1752
Massachusetts
Boston
Gookin, Daniel
1752
Massachusetts
Boston
Gookin, Daniel
1690, 1687
Massachusetts
Boston
Goose, Mary, Goose, Susana I …
1690, 1687
Massachusetts
Boston
Goose, Mary, Goose, Susana I …
1722
Massachusetts
Boston
Grainger, Hannah
Massachusetts
1709
Boston
Green, Mary
1709
Massachusetts
Boston
Green, Mary
1737, 1757, 1758
Massachusetts
Boston
Greenleaf, Samuel, Greenleaf …
1684
Massachusetts
Boston
Grice, Elias
1694
Massachusetts
Boston
Tyler, Ann
1694
Massachusetts
Boston
Tyler, Ann
Massachusetts
Boston
Hale, Benja, Hatch, Asa
1734
Massachusetts
Boston
Hall, Elizabeth
1710
Massachusetts
Boston
Hall, Joyce
circa 1770
Massachusetts
Boston
Unknown
1706
Massachusetts
Boston
Wadsworth, Hannah
1723
Massachusetts
Boston
Walker, Israel
1767
Massachusetts
Boston
Harris, Samuel
1767
Massachusetts
Boston
Harris, Samuel
1786
Massachusetts
Boston
Warden, William
1786
Massachusetts
Boston
Warden, William
1786
Massachusetts
Boston
Warden, William
1747
Massachusetts
Boston
Hatch, Benjamin
1747
Massachusetts
Boston
Hatch, Benjamin
1767
Massachusetts
Boston
Hatch, Elizabeth
1711
Massachusetts
Boston
Wellch, Elizabeth
1749
Massachusetts
Boston
Hichborn, Frances
1764
Massachusetts
Boston
Hichborn, Philip
1731
Massachusetts
Boston
Hichborn, Thomas
1792
Massachusetts
Boston
Higgins, Christian
1683
Massachusetts
Boston
Hills, Benjamin
1683
Massachusetts
Boston
Hills, Benjamin
1683
Massachusetts
Boston
Hills, Benjamin
1683
Massachusetts
Boston
Hills, Benjamin
1683
Massachusetts
Boston
Hills, Benjamin
1690
Massachusetts
Boston
Hills, John
1690
Massachusetts
Boston
Hills, John
1690
Massachusetts
Boston
Hills, John
1759
Massachusetts
Boston
Hitchborn, Francis
1752
Massachusetts
Boston
Holbrook, Joseph
1752
Massachusetts
Boston
Holbrook, Joseph
1721
Massachusetts
Boston
Holbrook, Samuell
1788
Massachusetts
Boston
White, Jemima
1788
Massachusetts
Boston
White, Jemima
1688
Massachusetts
Boston
Hollord, George
1688
Massachusetts
Boston
Hollord, George
1711
Massachusetts
Boston
Holyoke, Elizur
1720
Massachusetts
Boston
Holyoke, Mary
1720
Massachusetts
Boston
Holyoke, Mary
1721
Massachusetts
Boston
Hooton, John
1682
Massachusetts
Boston
Hunt, Richard
1788
Massachusetts
Boston
Wilson, David
1788
Massachusetts
Boston
Wilson, David
1753, 1804
Massachusetts
Boston
Winslow, Mary, Bonner, Samue …
1784
Massachusetts
Boston
Hurd, John Jr.
1687
Massachusetts
Boston
Wiswall, John
circa 1757
Massachusetts
Boston
Jackson, Family
1779
Massachusetts
Boston
Jenkins, Charles
1779
Massachusetts
Boston
Jenkins, Charles
1747
Massachusetts
Boston
Jenkins, Elizabeth
1747
Massachusetts
Boston
Jenkins, Elizabeth
1768
Massachusetts
Boston
Jennys, Richard
1768
Massachusetts
Boston
Jennys, Richard
1694
Massachusetts
Boston
Kilcup, Ann
1694
Massachusetts
Boston
Kilcup, Ann