Browse All

1711
Massachusetts
Boston
Lanyon, Thomas
1774
Massachusetts
Boston
Lasinby, Joseph
1695/6
Massachusetts
Boston
Allen, Henery
1746
Massachusetts
Boston
Allen, William
1717
Massachusetts
Boston
Lawson, Jeanet
1738
Massachusetts
Boston
Armitage, Jono
1755
Massachusetts
Boston
Lepear, Esther
1790
Massachusetts
Boston
Arnold, Abigail
1790
Massachusetts
Boston
Arnold, Abigail
1736
Massachusetts
Boston
Ashley, Ann
1748
Massachusetts
Boston
Atkins, Eleanor
1748
Massachusetts
Boston
Atkins, Eleanor
1711
Massachusetts
Boston
Lindall, Nathaniell
1769
Massachusetts
Boston
Audebert, Isaiah
1769
Massachusetts
Boston
Audebert, Isaiah
1754
Massachusetts
Boston
Audebert, Philip
1754
Massachusetts
Boston
Audebert, Philip
1698/9
Massachusetts
Boston
Ayres, Peter
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
1705
Massachusetts
Boston
MacCarty, Thaddeus
Massachusetts
1710
Boston
Mackintoshe, Lt. John
1710
Massachusetts
Boston
Mackintoshe, Lt. John
1744
Massachusetts
Boston
Marion, Ellin
1744
Massachusetts
Boston
Marion, Ellin
1719
Massachusetts
Boston
Marshall, John
1719
Massachusetts
Boston
Marshall, John
1689
Massachusetts
Boston
Marshall, Sarah
1713
Massachusetts
Boston
Marshall, Thomas
1707/8
Massachusetts
Boston
Mason, Arthur
1707/8
Massachusetts
Boston
Mason, Arthur
1792
Massachusetts
Boston
Bayley, Matthew
1792
Massachusetts
Boston
Bayley, Matthew
1732
Massachusetts
Boston
Berry, Capt. Withers
1786
Massachusetts
Boston
Merry, Children
1686
Massachusetts
Boston
Messinger, Henery Jr.
1697
Massachusetts
Boston
Messinger, Sarah
1697
Massachusetts
Boston
Messinger, Sarah
1697
Massachusetts
Boston
Messinger, Sarah
1699
Massachusetts
Boston
Mian, Elizabeth
1788
Massachusetts
Boston
Black, Polly
1710
Massachusetts
Boston
Boultmarcht, John
1791
Massachusetts
Boston
Morton, Abigail
1791
Massachusetts
Boston
Morton, Abigail
1734
Massachusetts
Boston
Breame, Mary
1715/6
Massachusetts
Boston
Mountfort, Ebenezer
1715/6
Massachusetts
Boston
Mountfort, Ebenezer
1690
Massachusetts
Boston
Mountfort, Edmund Sr.
1690
Massachusetts
Boston
Mountfort, Edmund Sr.